تبلیغات
انجمن معتادان گمنام - فقط برای امروز
فقط برای امروز

 

پذیرش وجود خداوند با حالت کبر و غرور و ستایش و تشکر از او در حالت سجده و به خاک افتادن دو چیز کاملا متفاوت می باشد . تنها اتکا به قدرت خداوند است که امروز تمام توانائی ها وامکاناتی را که در وجود من قرار دارد در جهت ساختن یک زندگی شاد و سرشار از موفقیت به حرکت درمی آورد . زندگی مملو از رضایت خاطر و تجربیات مفید چیزهائی که من به هیچ وجه با تکیه بر توانائی ها وافکار محدود خود قادر به انجام ان نبودم .

 

آیا من هر شب قبل از خوابیدن از خداوند تشکر می کنم ؟

 

آیا من هر لحظه به خاطر می آورم که تنها اعتقاد من خداوند سرچشمه تمام قدرت من است و هنگام فراموشی این حقیقت قدرت من نیز از بین می رود ؟

 

من اطمینان دارم که ایمان قوی به خداوند و نیروی زائیده از آن که از طرف خداوند به من هدیه گردیده است و با اعتقادات صادقانه من تقویت می شود همیشه به عنوان یک منبع قدرت و توانائی در دسترس من خواهد بود .

 

ایمان باعث تقویت توانائی می گردد