اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir 

 سالها در پی آن بودم که می شود دوباره زندگی کرد،آیا می شود که دوباره از ته دل خنده ای کنم که بعد از آن غمی در دلم نباشه؟

می شه گریه کرد و بعد از آن غم دیگری به غمهام اضافه نگردد؟وآیا می شه مثل انسانهای

دیگه  سادهزندگی کرد و بی آلایش به زندگی پرداخت؟

ولی در انتها می گفتم نه نمی شه.من اعتیاد پیدا کردم و باید تا آخر عمر با این مسئله بسازم تا بمیرم روز به روز از زندگی و زندگی کردن خسته و خسته تر می شدم  تا اینکه پیام رهایی از اعتیاد را شنیدم و وارد انجمن معتادان گمنام شدم .

از روزی که وارد انجمن شدم تنها چیزی که توانست من را به ادامه زندگی امیدوار کند دیدن افراد مشابه خودم بود .به اصول برنامه که از طریق دوستان بهبودی بیان می شد گوش کردم و دست از منم منم برداشتم . زیرا سالها بود که می گفتم من می دانم و بلد هستم.درصورتی که من در کوچک ترین مورد هم،توانایی برخورد با مسائل شخصی خود را نداشتم بعد از این باور که این انجمن می تواند به من کم کند شروع کردم به اقدام و عمل در رابطه با بهبودی شخصی خود.

اولین باورم خوشناسی بود .پیام این برنامه رهایی از اعتیاد فعال و پیام بهبودی است .من نیاز داشتم تا خودم را بشناسم و برای خود ارزش قائل باشم .به جامعه،خود و خانواده احترام بگذارم و به یک ثبات اخلاقی و شرایط مناسب برسم.کارکرد قدم ها و سعی و تلاش در اجرای آن ها در زندگی روزمره باعثشد که بتوانم روز به روز به مشکلاتم نگاه و با آنها  از طریق مشورت و اصول برنامه رو به رو شوم و برای حل مشکلاتم شاد و فعال بودم تا زندگی ام روز به روز قابل قبول تر شد.احترام به وجود آمد و مورد قبول دیگران و خود قرار گرفتم و توانستم جایگاه مناسبی در اجتماع کوچک خویش به دست آورم ،سختی کار از همین جا شروع شد،دیدن واقعیت های امروز و سعی و تلاش برای حفظ و مراقبت از آنها . سالهای سال بود که تایید شدن و قدرت طلبی در من بنا به اعتیادم ،کشته شده بود و حالا دوباره با بها دادن دیگران به من این موارد زنده شدند.تنها ،نیرویی برترم و راز ونیاز کردن با او ،به کارگیری اصول روحانی اش و خدمت کردن توانست مرا در مسیر قرار دهد.

در کنار این موارد من خود را به عنوان یک انسانی که گاهی دچار اشتباه می شوم،می پذیرم و قبول کردم باید دوباره تمامی تلاشم را جهت رفع این اشتباه بسیج کنم.

بهبودی یک مسیر است که می توند مرا در زندگی رو به جلو کمک نماید،به شرط اینکه واقعیت های موجود را ببینم و در همان شرایط خود را بپذیرم و مطابق آن چه که هستم بدون هیچ کم و کاستی حرکت نمایم،و از کوشش و فعالیت خود خسته نشوم تا بتوانم پیام این برنامه را به طور شایسته به دیگر دوستان خود برسانم تا دیگرا ن نیز بتوانند زندگی عاری از اعتیاد فعال مرا در خود تجربه نمایند.

امروز از بهبودی خویش لذت می برم و خدا را شکر می کنم که از ته دل می خندم و گریه می کنم.

 محمد.الف-استان تهران